Krzysztof Iwańczuk ponownie Prezesem WZPS w Lublinie

Komunikaty WZPS w Lublinie

W dn. 4.04.2016 r . delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZPS w Lublinie dokonali wyboru Prezesa na kadencję 2016-2020. Prezesem został ponownie Krzysztof Iwańczuk. Delegaci zadecydowali również o składzie Zarządu nowej kadencji, w którym oprócz Prezesa znaleźli się:

 • Jacek Rutkowski
 • Marian Chałas
 • Artur Janczarek
 • Romuald Jurak
 • Zbigniew Bernat
 • Maciej Sobieraj
 • Wojciech Miszczuk
 • Edward Dziedzina-Wiwer
 • Robert Bronisz
 • Renata Łapa
 • Krzysztof Wróbel
 • Witold Bober

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Zbigniew Segit
 • Andrzej Wiśniewski
 • Izabela Łukaszuk

Delegatami na Zjazd PZPS zostali:

 • Marian Chałas
 • Krzysztof Iwańczuk
 • Jacek Rutkowski
 • Maciej Sobieraj
 • Krzysztof Wróbel