Artur Janczarek Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego na kadencję 2020-2024

Komunikaty WZPS w Lublinie

W dn. 29.09.2020 r. delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie dokonali wyboru Przewodniczącego na kadencję 2020-2024. Przewodniczącym został ponownie Artur Janczarek.