Krzysztof Iwańczuk ponownie Prezesem WZPS w Lublinie na kadencję 2020-2024

Komunikaty WZPS w Lublinie

W dn. 5.10.2020 r . delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZPS w Lublinie dokonali wyboru Prezesa na kadencję 2020-2024. Prezesem WZPS w Lublinie został ponownie Krzysztof Iwańczuk. Delegaci zadecydowali również o składzie Zarządu nowej kadencji, w którym oprócz Prezesa znaleźli się:

 • Bober Witold
 • Bronisz Robert
 • Dziedzina-Wiwer Edward
 • Janczarek Artur
 • Jurak Romuald
 • Łapa Renata
 • Miszczuk Wojciech
 • Olejarnik Piotr
 • Rutkowski Jacek
 • Sobieraj Maciej
 • Śliwa Marcin
 • Wróbel Krzysztof

Delegaci zdecydowali również o składzie Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2024:

 • Chałas Marian
 • Łukaszuk Izabela
 • Segit Zbigniew

Delegatami na Zjazd PZPS zostali:

 • Iwańczuk Krzysztof
 • Janczarek Artur
 • Rutkowski Jacek
 • Sobieraj Maciej

Gośćmi Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego WZPS w Lublinie byli:

 • Wiceprezes PZPS – Pan Ryszard Czarnecki
 • Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin – Pan Jakub Kosowski
Fot. Rafał Marcin Bieliński