Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZPS w Lublinie

Komunikaty WZPS w Lublinie

Do Klubów WZPS w Lublinie:

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 6 września br., Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZPS w Lublinie odbędzie się 27 października 2014 (poniedziałek) o godz. 16.45 w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie, w Lublinie ul. Montażowa 16 (budynek Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych).

W związku z brakiem z Waszego Klubu imiennych zgłoszeń, prosimy o poinformowanie delegowanych osób o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie wszystkich należności wobec WZPS Lublin.

Prezes WZPS Lublin
Krzysztof Iwańczuk