Artur Janczarek Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego

Komunikaty WZPS w Lublinie

W dn. 3.04.2016 r. delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie dokonali wyboru Przewodniczącego na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym został ponownie Artur Janczarek.