Krzysztof Iwańczuk kandydatem na Prezesa PZPS

Komunikaty WZPS w Lublinie

Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie zgłasza kandydaturę Krzysztofa Iwańczuka na funkcję Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej na kadencję 2016-2020.

Krzysztof Iwańczuk od ponad 40 lat związany jest z lubelską siatkówką, początkowo jako zawodnik, a następnie jako działacz sportowy. W 1988 roku po raz pierwszy został wybrany na członka Zarządu WZPS w Lublinie, a od 1992 roku pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa naszego Związku. Przez dwie kadencje (2000-2004 oraz 2008-2012) był członkiem Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, przy czym w kadencji 2000-2004 był członkiem Prezydium.

W województwie lubelskim jest ceniony jako działacz sportowy, czego wyrazem jest powołanie do Wojewódzkiej Rady Sportu przy Marszałku Województwa Lubelskiego oraz do Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Lublin.

Zawodowo związany jest od 1 października 1977 roku z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej jako nauczyciel akademicki. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku docenta. W Uniwersytecie przez dwadzieścia lat był Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich. Przez dwie kadencje (1988-1991 i 1991-1994) reprezentował swój Wydział w Senacie Akademickim.

Wyrażamy przekonanie, że dotychczasowa działalność w piłce siatkowej oraz doświadczenie w pracy zawodowej predysponują Krzysztofa Iwańczuka do kandydowania na funkcję Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

V-ce Prezes WZPS w Lublinie
ds. organizacyjnych

Marian Chałas

V-ce Prezes WZPS w Lubline
ds. szkoleniowych

Jacek Rutkowski