Komunikat organizacyjny zawodów eliminacyjnych Kinder + Sport 2016 Rejon zachód –dziewczęta i chłopcy

Komunikaty Wydziału Minisiatkówki

1/ Organizator: MKS Kraśnik, WZPS Lublin
2/ Termin:
dziewczęta – 7.04.2018r. (sobota) g.9.30
chłopcy – 8.04.2018r. (niedziela) g.9.30
odprawa techniczna – g.9.00
3/Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, hala im. A. Gołasia4/ Koszty: wpisowe od drużyny: „dwójki”- 8 zł., „trójki”-12 zł., „ czwórki”-16zł
5/ Przepisy gry: zgodnie z przepisami mini siatkówki PZPS
6/ Zgłoszenia ilości zespołów w poszczególnych kategoria chwiekowych proszę przesłać do 5.04.2018 r. telefonicznie:
696446159 – Iwona Kułaga/ dziewczęta/, 668343670 – MichałWojcieszkiewicz/chłopcy/.
7/ System rozgrywania turnieju:
Kl. IV, V, VI rozpoczynają gry o 9.30 na przygotowanych boiskach/3 do dwójek, 2 do trójek, 1 do czwórek/.
System gier /każdy z każdym lub w grupach/ uzależniony jest od ilości zgłoszeń do poszczególnych kategorii wiekowych.
8/ W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
9/ Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.