Komunikat organizacyjny I i II Turniej Eliminacyjnego Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt z cyklu „Kinder+ Sport” – rejonu południe

Komunikaty Wydziału Minisiatkówki

Organizator: UKS „Start” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
Turniej zostanie rozegrany w hali Zespołu Szkół nr 1 ul: Wyspiańskiego 8
Kategoria: „ dwójek”, „trójek” i „czwórek”.
I Turniej Eliminacyjny 07.04.2018 r. II Turniej Eliminacyjny 21. 07. 2018 r.

Początek gier – 9.00, bez wpisowego.
Nagrody: każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz słodki upominek.
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.
Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
Wszystkie inne sprawy dotyczące turnieju nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Kontakt: Teresa Kulińska Drzewosz 609 532 464