Kinder+Sport 2017: Rejon zachód (dz. i chł.)

Komunikaty Wydziału Minisiatkówki

1/ Organizator: MKS Kraśnik, WZPS Lublin
2/ Termin:
dziewczęta – 22.04.2017r. (sobota) g.9.00
chłopcy – 23.04.2017r.( niedziela) g.9.00,
odprawa techniczna – g.8.45
3/Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, hala im. A. Gołasia
4/ Koszty: wpisowe od drużyny: „dwójki”- 8 zł., „trójki”-12 zł., „ czwórki”-16zł
5/ Przepisy gry: zgodnie z przepisami mini siatkówki PZPS
6/ Zgłoszenia ilości zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych proszę przesłać do 20.04.2017r na e-mail lub telefonicznie:
dziewczęta – Andrzej Zdenicki: azdenicki@wp.pl, 660428814
chłopcy – Michał Wojcieszkiewicz: zolten24@interia.pl, 668343670
7/ Godziny rozgrywania turnieju:
„Dwójki i „Trójki” godzina 9.00 – 11.00
„Czwórki” godzina 11.00 – 13.00
8/ W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
9/ Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.