Zgłoszenia do MW w siatkówce plażowej 2018

Wydział Siatkówki Plażowej przypomina o przesyłaniu na adres mailowy WZPS w Lublinie zgłoszeń do rozgrywek MW w siatkówce plażowej z poszczególnych klubów w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27.05.2018 r. W załączniku zamieszczamy również formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie go oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.

więcej