Zgłoszenia do MW w siatkówce plażowej 2018

Komunikaty Wydziału Siatkówki Plażowej

Wydział Siatkówki Plażowej przypomina o przesyłaniu na adres mailowy WZPS w Lublinie zgłoszeń do rozgrywek MW w siatkówce plażowej z poszczególnych klubów w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27.05.2018 r.

W załączniku zamieszczamy również formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie go oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.