Oświadczenie WZPS w Lublinie w związku z turniejem siatkówki plażowej organizowanym w dn. 12-14.06.2020 w Lublinie

Komunikaty WZPS w Lublinie

Oświadczenie Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie w związku z Turniejem siatkówki plażowej organizowanym w dniach 12-14.06.2020r. nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

W dniach 12-14 czerwca 2020 roku nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie na obiektach dawnego ośrodka Marina rozegrane zostały amatorskie zawody siatkówki plażowej, których organizatorem był podmiot niebędący zrzeszonym statutowym członkiem WZPS w Lublinie.

Wobec prezentowania w mediach społecznościowych przez Organizatora ww. zawodów nieprawdziwych informacji dot. przyczyn nieobecności Sędziów WZPS w Lublinie na tym turnieju, a także prowadzenia retoryki godzącej w wizerunek i dobre imię Związku oraz zrzeszonego w nim Środowiska Sędziowskiego, WZPS w Lublinie informuje, że oczekuje od Organizatora ww. zawodów niezwłocznego sprostowania prezentowanych informacji we wszystkich mediach społecznościowych, w których zostały one zamieszczone i opublikowania w nich stosownych przeprosin w związku z podawaniem nieprawdy.

W ocenie Związku rozpowszechniane sformułowanie oraz forma prowadzonej retoryki sugerują, że to WZPS w Lublinie, a w szczególności będący jego integralną jednostką Wydział Sędziowski jest podmiotem odpowiedzialnym za nieobecność sędziów na tej imprezie sportowej oraz wynikające z tego wszelkiego rodzaju niedogodności organizacyjne. Opublikowany w mediach społecznościowych przekaz daje absolutnie mylne wrażenie, że na tych zawodach samoistnie nie stawili się Sędziowie, którzy zostali w sposób prawidłowy, oficjalnie i z odpowiednim wyprzedzeniem wyznaczeni przez uprawniony do tego podmiot, tj. Komisję Obsad Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie.

Mając na uwadze powyższe z całą stanowczością pragniemy poinformować, że:

1) do WZPS w Lublinie nie wpłynęła przed ww. zawodami żadna formalna prośba lub wniosek ze strony Organizatora o wyznaczenie na ww. turniej Sędziów WZPS w Lublinie,
2) Komisja Obsad Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie nie wyznaczyła w żaden oficjalny sposób sędziów WZPS w Lublinie do prowadzenia ww. zawodów.

WZPS w Lublinie nie może tolerować wyjaśniania „nieobecnością umówionych sędziów” niedociągnięć organizacyjnych w przygotowaniu i prowadzeniu ww. zawodów sportowych. Dla Związku niezrozumiałe są również twierdzenia Organizatora jakoby o „nieobecności sędziów” dowiedział się dopiero nad ranem pierwszego dnia zawodów. W przypadku braku poinformowania Związku przez Organizatora o ww. zawodach oraz niezwróceniu się o wyznaczenie do prowadzenia ww. turnieju odpowiedniej ilości uprawnionych do tego sędziów, logicznym i zupełnie zrozumiałym jest, że sędziowie na takich zawodach po prostu nie mogli się pojawić.

W tym trudnym czasie, w jakim znalazł się nie tylko świat sportu, ale wszystkie dziedziny naszego życia, w sposób szczególny należy oczywiście doceniać wszelkie inicjatywy organizowania wydarzeń siatkarskich. WZPS w Lublinie oferuje w miarę swoich możliwości i środków pomoc w różnej formie, ale przy zachowaniu uznanych społecznie form zaangażowania i współpracy!

WZPS w Lublinie tym samym nie akceptuje i nie będzie akceptował promowania przez Organizatora ww. turnieju tezy o „zaskakującej nieobecności sędziów” oraz przedstawiania w podobnym tonie w mediach społecznościowych innych nieprawdziwych informacji.