Komunikat Organizacyjny dot. Kursokonferencji Szkoleniowej przed Sezonem 2015/2016

Komunikaty Wydziału Szkolenia

WZPS w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych Trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego na Kursokonferencję Szkoleniową, która odbędzie się w dn. 5-6 września br. w Puławach (Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego). Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać na adres e-mail WZPS: wzps@wzps.lublin.pl (proszę podać imię i nazwisko oraz Klub / Szkołę / Instytucję zgłaszającą).