Kinder+Sport 2017: Annopol – rejon zachód (chłopcy)

Komunikaty Wydziału Minisiatkówki

1/ Organizator: MKS SKAŁKA ANNOPOL, WZPS Lublin
2/Termin: Chłopcy – 09.04.2017r (niedziela)
3/Miejsce: Zespół Szkół w Annopolu, ul. Kościuszki 22
4/ Koszty: wpisowe od drużyny: „dwójki”- 8 zł., „trójki”-12 zł., „ czwórki”-16zł
5/ Każdy uczestnik otrzymuje dyplom i słodki upominek
6/ Przepisy gry: zgodnie z przepisami mini siatkówki PZPS
7/ Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach wiekowych proszę przesłać do 06.04.2017r./czwartek/ na e-mail: zbsiewierski@wp.pl
8/ System rozgrywania turnieju: Kl. IV – 9.00, Kl. V – 11.00, Kl. VI – 12.00
9/ W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
10/ Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.