Kinder Joy of moving 2021: Turniej DZ w Lublinie

Komunikaty Wydziału Minisiatkówki

Komunikat organizacyjny zawodów eliminacyjnych Kinder + Sport 2021

Rejon Lublin – dziewczęta klasy IV, V, VI
1) Organizator: SP 44 przy ZSO Nr 4 w Lublinie przy wsparciu WZPS Lublin
2) Termin: 27.03.2021r. (sobota) godz. 9.00
3) Miejsce: ZSO nr 4 w Lublinie, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a
4) Cel turnieju:

 • Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci szkół podstawowych.
 • Konfrontacja poziomu wyszkolenia.
 • Wymiana doświadczeń szkoleniowych.
  5) Kategorie wiekowe:
 • „dwójki” klasy 4 (rocznik 2010 i młodsze)
 • „trójki” klasy 5 (rocznik 2009 i młodsze)
 • „czwórki” klasy 6 (rocznik 2008 i młodsze)
  6) ZAWODNICZKA MOŻE UCZESTNICZYĆ W TURNIEJU TYLKO W JEDNEJ
  KATEGORII WIEKOWEJ.
  7) Koszty wpisowe od drużyny: „dwójki”- 8 zł; „trójki – 12 zł; „czwórki”-16 zł;
  8) Deklarację udziału w turnieju proszę przesyłać do 21 marca 2021r.
  na adres – malgorzataskulimowska@wp.pl
  9) Listy zgłoszonych drużyn z pieczątka szkoły i podpisem dyrektora szkoły dostarczamy w
  dniu zawodów do organizatora.
  10) Godziny rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych :
 • godz. 9:00 – 11.00 kategoria „2”
 • godz. 11:00 – 13.30 kategoria „3”
 • godz. 13:30 -15.00 kategoria „4”
  11) W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator i Sędzia Główny zawodów.
  12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników turnieju i
  zagubione rzeczy.
  UWAGA
  W związku z pandemią w ZSO Nr 4 w Lublinie obowiązuje;
 • Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 • Każda drużyna powinna dostarczyć zbiorcze oświadczenia COViD-19.
 • Turniej rozgrywany będzie bez kibiców.
 • Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki.
 • Na obiekcie szkolnym obowiązują maseczki (na hali podczas gry nie)
 • Ceremoniał przed i po meczowy w ograniczonej formule.