Komunikat WGiD WZPS w Lublinie dot. rozgrywek wojewódzkich

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny

WGiD WZPS w Lublinie pragnie przekazać wytyczne dotyczące systemu rozgrywek, które nie są ujęte Regulaminem Rozgrywek WZPS w Lublinie.

  1. W związku z sytuacją epidemiologiczna, WGiD dopuszcza przekładanie meczów, bez konsekwencji regulaminowych, z powodu przebywania na kwarantannie lub izolacji co najmniej jednego członka zespołu. Osobą odpowiedzialna za podjęcie decyzji o przełożeniu meczu jest trener drużyny, który informuje o zaistniałej sytuacji drużynę przeciwną oraz WGiD. Nie ma obowiązku przedstawienia stosownych oświadczeń.
  2. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do końca rundy rewanżowej. Zachęcamy zespoły, które nie maja problemów zdrowotnych, do rozgrywania meczów awansem, łącznie z meczami rundy rewanżowej.
  3. W przypadku problemów z dostępem do sali sportowej, zachęcamy do zmiany miejsca rozgrywania zawodów, łącznie ze zmianą gospodarza meczu.

Wszystkie przedstawione wyżej regulacje systemu rozgrywek opracowane zostały przez PZPS i są respektowane przez Wojewódzkie Związki we wszystkich kategoriach rozgrywkowych oraz opierają się na wzajemnym zaufaniu i dążeniu do terminowego zakończenia rozgrywek.

Przypominamy jednocześnie o przestrzeganiu zasad higienicznych podczas
zawodów (dezynfekcja, maseczki, dystans społeczny).

Przewodniczący WGiD WZPS w Lublinie
/-/
Edward Dziedzina-Wiwer