Komunikat organizacyjny II turnieju młodziczek – II liga

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny

Ze względu na zmianę terminu II turnieju młodziczek WGiD WZPS Lublin wyraża zgodę na zmianę terminów meczów w rozgrywkach kadetek i juniorek dla zainteresowanych zespołów bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem uprzedniego poinformowania WZPS w Lublinie o nowej dacie i godzinie zawodów (mailowo lub telefonicznie).