Informacja dot. badań lekarskich zawodników

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia nowych rozporządzeń w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, WZPS w Lublinie niniejszym wyjaśnia co następuje:

Informacja o badaniach lekarskich