List gratulacyjny dla LKPS Lublin

Informacje

Szanowny Pan
Krzysztof Skubiszewski
Prezes Zarządu
Lubelskiego Klubu Piłki Siatkowej

Szanowny Panie Prezesie,
Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie pragnie złożyć na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze gratulacje zajęcia pierwszego miejsca w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2020/2021 i uzyskania prawa do gry w rozgrywkach PlusLigi. Wyrazy uznania kierujemy do wszystkich zawodników, sztabu szkoleniowego oraz działaczy Waszego Klubu.

Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej jest efektem pracy wielu osób związanych z Państwa Klubem, a także dowodem wytrwałej pracy, która pomogła osiągnąć zamierzony cel.

Wszystkim zawodnikom, trenerom i działaczom pragniemy życzyć dalszych sukcesów w nowym sezonie już na poziomie PlusLigi. Niech ten awans będzie dla Państwa nobilitacją, powodem do dumy, a jednocześnie bodźcem do dalszego działania.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie