List otwarty dot. bieżącej sytuacji w PZPS

Komunikaty WZPS w Lublinie

Szanowni Państwo, znane wszystkim w Polsce wydarzenia ostatnich dni, związane z postawieniem bardzo poważnych zarzutów o charakterze korupcyjnym najważniejszym osobom w PZPS, a następnie aresztowanie obu w/w, skłoniły nas do napisania niniejszego listu.