Komunikat WGiD dot. organizacji meczów 19.01.2019

Komunikaty Wydziału Gier i Dyscypliny

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP żałoby narodowej, WZPS w Lublinie zaleca, aby wszystkie mecze wyznaczone na dzień 19.01.2019 rozpoczynały się od minuty ciszy oraz rozgrywane były bez oprawy muzycznej/artystycznej.

Przewodniczący WGiD WZPS w Lublinie
Edward Dziedzina-Wiwer