WZPS w Lublinie i Wydział Siatkówki Plażowej przypominają, że wszelkie komunikaty dot. rozgrywek w siatkówkę plażową publikowane będą na stronie Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lubliniehttp://wsp.wzps.lublin.pl. Bieżące komunikaty można znaleźć w dwojaki sposób:
1) Zawody Młodzieżowe – zakładka „Regulaminy, Komunikaty i Zgłoszenia,”
2) O Wydziale – zakładka „Komunikaty WSP WZPS”.