1/ Organizator: MKS Kraśnik, WZPS Lublin
2/ Termin:
dziewczęta – 22.04.2017r. (sobota) g.9.00
chłopcy – 23.04.2017r.( niedziela) g.9.00,
odprawa techniczna – g.8.45
3/Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, hala im. A. Gołasia
4/ Koszty: wpisowe od drużyny: „dwójki”- 8 zł., „trójki”-12 zł., „ czwórki”-16zł
5/ Przepisy gry: zgodnie z przepisami mini siatkówki PZPS
6/ Zgłoszenia ilości zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych proszę przesłać do 20.04.2017r na e-mail lub telefonicznie:
dziewczęta – Andrzej Zdenicki: azdenicki@wp.pl, 660428814
chłopcy – Michał Wojcieszkiewicz: zolten24@interia.pl, 668343670
7/ Godziny rozgrywania turnieju:
„Dwójki i „Trójki” godzina 9.00 – 11.00
„Czwórki” godzina 11.00 – 13.00
8/ W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
9/ Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

Komunikat organizacyjny II Turniej Eliminacyjnego Minisiatkówki dla dziewcząt i chłopców z cyklu „Kinder+Sport” – rejonu wschód

1. Organizator: UKS „Remis” Świdnik, SP 7 Świdnik
2. Miejsce rozgrywania zawodów:
– hala Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku ul. Armii Krajowej 3-
kategoria „trójek” i „czwórek”
– sala Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku ul. Kopernika 9a
3. Termin: 08.04.2017r.
Początek gier –
kategoria „dwójek” dziewcząt i chłopców godz. 10.00 -13.00
kategoria „trójek” dziewcząt i chłopców i „czwórek” dziewcząt – 9.30-12.30
kategoria „czwórek chłopców- 12.00
4. Koszty ( wpisowe od drużyny): „dwójki” – 8zł, „trójki”- 12zł, „czwórki” – 16zł
5. Nagrody: każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz słodki upominek.
6. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.
7. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
8. Wszystkie inne sprawy dotyczące turnieju nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.